VALSTADTOPPEN BARNEHAGE

TRENGER DU BARNEHAGEPLASS? TA KONTAKT MED OSS :)

Valstadtoppen er en liten barnehage med ca 18 barn 2-6 år  som holder til i tidligere Valstad skole. Vi er den eneste barnehagen i Lillestrøm kommune som nå gir et kortere tilbud( 0830 - 16) til en lavere pris 2350; pr.mnd

FORDELEN MED KORTERE ÅPNINGSTID:

  • Lavere pris
  • Mer personale på avdeling gjennom hele dagen. 

Vår barnehage har store lyse lokaler som gir god plass til lek og aktivitet inne og store grønne områder rundt oss ute. Utenfor barnehagen har vi sandkasse og husker , og stor plass til å sykle , spille ball og til annen fysisk lek. For å gi barna variasjon i uteleken er barna flere ganger pr. uke på lekplasser rundt oss, i skogen rett nedenfor oss, og på tur rundt i nærområdet.  Om vinteren har vi en flott akebakke utenfor barnehagen.

Vi har sosial kompetanse og språk i fokus. Barnehageåret 2020 - 2021 har vi også fokus på "Barn og bevegelse". Vi har mye  allsidig fysisk aktivitet inne og ute gjennom hele året.

Fakta om barnehagen