Førstehjelpskurs for barn med dukken Henry. Her øver vi på "stabilt sideleie"