Barna har laget teaterbilletter og kafe til teaterforestillingen "Fabelflakseren" våren 2020