FØRSKOLEN

De barna som går siste året i barnehagen er på førskole en dag pr. uke. De eldste barna vil også ha andre egne samlinger gjennom hele uken. 

Det er pedagogen som har ansvar for dette. 

Aktiviteter på førskolen:

 • Oppøve god sosial kompetanse ( Ta hensyn, hjelpe andre, lytte til andre, vente på tur, være delaktig og en god venn) 
 • Øver på å ta ordet.
 • Øver opp begrepsforståelsen og setningsoppbyggingen.
 • Øver på å løse oppgaver på ark. Barna har sin egen arbeidsperm. 
 • Holde blyanten riktig
 • Vi leser bøker, samtaler og diskuterer innhold.
 • Regelstyrt lek
 • Spill og lek vi må samarbeide og kommunisere. 
 • Trafikkopplæring med NAFFEN hver vår/sommer
 • Vi drar på Mega- kor 3 ganger pr. år på de nærmeste skolene. Her synger barnehagebarna med førsteklassene , de er med i klasserom og får oppleve litt undervisning, høytlesing , og vi spiser i klasserommet. ( grunnet korona har dette ikke vært mulig å gjennomføre våren og høsten 2020 og vinteren 2021)
 • Førskolebarna får 10 svømmetimer på Skjetten skole i løpet av barnehageåret.
 • Det blir avgjort fra år til år om førskolebarna skal på skikurs med "Barnas skiskole "       (Skiforeningen) 

BARNAS SKISKOLE

BARNAS SKISKOLE

TRAFIKK OPPLÆRING MED NAFFEN

NOE AV DET VI LESER

VEKT, TERNING OG MÅLEBÅND